Kaspinuočiai


Kaspinuočiai - tai plokščiosios kirmėlės. Žmogaus organizme gali parazituoti kelių rūšių kaspinuočiai. Svarbiausi jų yra žuvinis arba platusis, jautinis, kiaulinis, šuninis (echinokokas), mažasis. Paprastai kaspinuočiai per savo gyvenimo ciklą – nuo kiaušinio iki kirmino – pakeičia net kelis tarpinius šeimininkus, kol pasiekia galutinį. Žmogus atskirų kaspinuočių gyvenimo cikluose gali būti tarpinis (šuniniam kaspinuočiui), galutinis (žuviniam, jautiniam, mažajam kaspinuočiams) arba ir galutinis, ir tarpinis (kiauliniam kaspinuočiui) šeimininkas.

Kaspinuočiai ligos simptomai:

  • Alkis
  • Galvos svaigimas
  • Pykinimas
  • Viduriavimas
  • Bendras silpnumas
  • Darbingumo sumažėjimas
  • Kūno masės mažėjimas
  • Pilvo skausmas
  • Vėmimas
  • Vidurių užkietėjimas