Paauglių svaiginimasis psichoaktyviomis medžiagomis / Shutterstock nuotr.

Paauglių eksperimentavimas psichoaktyviomis  medžiagomis: kas už tai atsakingas?

manodaktaras.lt
Publikuota: 2023-02-23 12:22
Paauglių eksperimentavimas psichoaktyviosiomis  medžiagomis, o ypač elektroninėmis cigaretėmis pastaruoju metu tampa vis didesne problema. Internetu platinama daug jaunimą klaidinančios informacijos apie psichoaktyviąsias medžiagas, atsiranda vis daugiau naujų psichoaktyviųjų medžiagų, sąlygų jų įsigyti, o jauniems žmonėms yra sudėtinga priimti atsakingus sprendimus dėl jų vartojimo. Todėl labai svarbu apsaugoti mokinius, palaikyti teigiamą mokymo įstaigos psichologinį klimatą.
Nors didžiausias vaidmuo tenka pačiai ugdymo įstaigai, tačiau jaunimas vartojantis psichoaktyviąsias medžiagas dažniausiai atsiriboja nuo mokyklos. Šioje situacijos yra labai svarbus bendradarbiavimas su tėvais.

„Svarbu pripažinti problemą, ją apibrėžti ir spręsti. Tik tada, kai vartojimas yra pripažįstamas kaip bendruomenės problema, ji gali būti pradėta spręsti. Mokykla turi spręsti šią problemą kartu su mokinių tėvais, organizuoti tėvų švietimą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos klausimais, skatinti dalyvauti prevencinėje mokyklos veikloje“, – sako Departamento laikinoji vadovė Gražina Belian.

Visuomet yra įspėjamųjų požymių, rodančių, kad jaunuolis vartoja psichoaktyviąsias medžiagas. Vaikas gali tapti labiau uždaras, keičiasi jo bendravimas, emocijos. Tačiau, tėvams ar globėjams ne visada lengva nustatyti šiuos požymius, nes tėvams paauglys ir toliau lieka artimas, savas, suprantamas, todėl dažnai šie pokyčiai priskiriami paauglystės amžiaus krizei. Akcentuotina, jog tėvai turi domėtis, kaip jų vaikas leidžia laiką internetinėje erdvėje. Jie gali daugiau dėmesio skirti stebint, kas perkama el. parduotuvėse (per el.bankininkystę) ir pan., kokiose internetinėse svetainėse leidžiamas laikas.

Patariama apibrėžti pageidaujamo elgesio mokykloje taisykles ir skatinti tokį elgesį. Visa mokyklos bendruomenė turi žinoti, kad psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, platinimas, turėjimas yra nepriimtinas. Mokytojai turi skirti daugiau dėmesio vietoms, kuriose dažniausiai įvyksta ar buvo anksčiau nustatyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, platinimo atvejai. Gali būti numatomas mokytojų budėjimas ar įrengtos stebėjimo kameros.

Svarbu informaciją mokiniams teikti jaunimui patrauklia forma, skelbti ir tėvus supažindinti su informacija, kur galima kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas.

Siekiant puoselėti mokinių sveikatą, ugdyti sveiką gyvenimo būdą bei užtikrinti saugumą ir socialinę gerovę, turime sutelkti jėgas – šviesti apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo poveikį bei keliamas rizikas organizmui, taip pat ugdyti jaunimo kritinį mąstymą bei pasitikėjimą savimi.

Ką daryti jeigu vaikas apsinuodijo ar vartoja psichoaktyviosiomis medžiagomis?

Rekomenduojama mokslu pagrįsta prevencija ir gydymo metodai:

1. Būtinoji (skubi) pagalba asmenims (tame tarpe ir vaikams) apsinuodijus psichoaktyviosiomis medžiagomis teikiama asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančiuose reanimacijos skyriuose ir/ar toksikologijos skyriuose.

2. Konsultacijos visą parą teikiamos ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų skyriuje.

3. Dalyvavimas Ankstyvojoje intervencijoje. Vaikams ir jaunimui, turintiems psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo patirties, taikomos tikslinės prevencijos priemonės, kuriomis siekiama sumažinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir kad asmenys netaptų priklausomi nuo šių medžiagų.

Ankstyvosios intervencijos programa – viena iš pagalbos priemonių 14–21 metų jaunimui, eksperimentuojančiam ar nereguliariai vartojančiam alkoholį ir / ar narkotikus (išskyrus tabaką), jos tikslas – motyvuoti jaunimą atsisakyti šių medžiagų vartojimo, kol dar nėra susiformavusi priklausomybė. Vedami interaktyvūs užsiėmimai. Užsiėmimus organizuoja savivaldybėse veikiantys visuomenės sveikatos biurai.

4. Ambulatorinis ir/ar stacionarinis gydymas skirtas asmenims, kuriems diagnozuojamas žalingas vartojimas ar priklausomybės sindromas. Lietuvoje žalingo vartojimo ar priklausomybės sindromo gydymas yra organizuojamas pirminiame asmens sveikatos priežiūros lygyje (Psichikos sveikatos centruose) ir antriniame asmens sveikatos lygyje (priklausomybės ligų centre, psichiatrinėse ligoninėse):

 • Pirminio lygio paslaugos. Psichikos sveikatos centre teikiamos pirminio lygio paslaugos, kurios nereikalauja gydytojo siuntimo; Pridedame Psichikos sveikatos centrų žemėlapį: https://pagalbasau.lt/pagalbos-zemelapis/
 • Antrinio lygio paslaugos, kurioms yra reikalingas gydytojo siuntimas:
  I. Respublikinio priklausomybės ligų centro teikiamos gydymo ir reabilitacijos paslaugos: https://www.rplc.lt/paslaugos/
  II. Psichiatrijos ligoninėse teikiamos paslaugos.

5. Respublikiniame priklausomybės ligų centro filialuose teikiamos šios paslaugos vaikams ir paaugliams:

 • Vilniaus filiale: konsultacijos tėvams, vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija, vaikų ir jaunimo reabilitacija (paslauga gali būti teikiama ambulatoriškai (dienos stacionaras) arba, jaunuoliui pageidaujant, suteikiama galimybė gauti ją stacionare);
 • Kauno filiale: konsultacijos tėvams, vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija, vaikų ir jaunimo reabilitacija;
 • Klaipėdos filiale: konsultacijos tėvams, vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija, vaikų ir jaunimo reabilitacija (teikiamos dienos stacionaro paslaugos).

6. Savivaldybėse organizuojamos nemokamos psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos:

 • streso valdymo praktiniai užsiėmimai;
 • emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai;
 • savitarpio pagalbos grupės; psichologinės konsultacijos asmenų grupėms ir kiti psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinantys praktiniai užsiėmimai;
 • anoniminės individualios psichologo konsultacijos (iki 5 vienam asmeniui); 

Vykdomos individualios ir grupinės (ne daugiau kaip 10 asmenų)  konsultacijos, gyventojų psichologinei gerovei ir psichikos sveikatai stiprinti. Paslaugos gali būti teikiamos vaikams bei suaugusiesiems. Teikiant Paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar globėjo sutikimas.