Medicininė pažyma darbui
Profilaktinė sveikatos patikra / Shutterstock nuotr.

Medicininė pažyma darbui – ką reikia žinoti

manodaktaras.lt
Publikuota: 2024-03-28 09:00
Medicininė pažyma darbui – svarbi priemonė darbuotojų sveikatai užtikrinti, išvengti profesinių ligų. Visi darbuotojai, patiriantys galimą profesinę riziką, turi reguliariai tikrintis sveikatą. Medicininė pažyma darbui taip pat reikalinga įsidarbinant. Priklausomai nuo darbo pobūdžio, sveikatos patikrinimas dėl darbo turi būti atliekamas kartą per 1 metus arba kartą per 2 metus. Profilaktiškai tikrintis sveikatą privalo darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus arba darbus, kuriuose patiriamas rizikos veiksnių poveikis, taip pat – įvairiose paslaugų teikimo srityse dirbantys asmenys. Rizikos veiksniais darbe laikomi, pavyzdžiui, darbas su cheminėmis medžiagomis, darbas kompiuteriu, pečių juostos įtempimas, regėjimo įtampa ir kt.

Kada reikalinga medicininė pažyma darbui?

Medicininė pažyma darbui reikalinga darbinantis, dirbant, keičiant darbą ar darbovietę. Darbo medicininė pažyma reikalinga įvertinti, ar asmuo gali dirbti darbą tam tikromis darbo sąlygomis, apsaugoti darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas. 

Medicininė pažyma darbui reikalinga, jei darbas įrašytas į pavojingų darbų sąrašą arba, jei dirbant konkretų darbą, patiriamas rizikos veiksnių poveikis:

  • Pavojingais darbais laikomi darbai elektros įrenginiuose, mechaninis medžio, metalo ir kitų medžiagų apdirbimas, krovinių kėlimas krautuvais, darbas laivuose, kt.;
  • Rizikos veiksniai gali būti cheminiai (darbas su įvairiomis cheminėmis medžiagomis), biologiniai (darbai su biologinės kilmės medžiagomis gamyboje, medicinoje), fizikiniai (darbas su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, lazeriais, darbai, kurių metu patiriama vibracija, triukšmas, žema ar aukšta oro temperatūra dirbant lauke ir kt.), ergonominiai (biomechaniniai) veiksniai (balso stygų nuolatinis įtempimas, padidėjusi regėjimo ar klausos įtampa, darbas su kompiuteriu, pasikartojantys darbo judesiai ir kt.), psichosocialiniai (naktinis darbas).

Kam privalomas sveikatos patikrinimas dėl darbo

Visi asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbus, kurie laikomi pavojingais, arba kuriuose patiriama galima profesinė rizika dėl rizikos veiksnių, privalo tikrintis sveikatą. Taip pat sveikatą privalo įvairiose paslaugų srityse dirbantys darbuotojai – maisto pramonės, viešojo maitinimo įmonių, gydymo bei profilaktikos ir vaikų įstaigų ir kai kurių kitų įmonių, įstaigų darbuotojai, siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą. 

Ką privaloma pasitikrinti norint gauti medicininę pažymą darbui?

Paprastai sveikatos patikrinimo dėl darbo metu šeimos gydytojas įvertina bendrą darbuotojo sveikatos būklę. Sveikatos patikrinimas dėl darbo apima:

  • Šeimos gydytojo konsultaciją, gydytojas surenka darbuotojo anamnezę (duomenis apie lėtines ligas, alergijas, traumas, operacijas ir kt.); 
  • Kraujospūdžio, širdies susitraukimų dažnio (pulso) matavimą;
  • Nervų sistemos veiklos ir psichikos įvertinimą;
  • Regėjimo ir klausos funkcijos įvertinimą.

Atsižvelgiant į darbo pobūdį ir rizikos veiksnius, gydytojas gali skirti atlikti papildomus tyrimus (kraujo tyrimus, širdies elektrokardiogramą, krūtinės ląstos rentgenogramą ar kt.), gali nusiųsti konsultacijai pas gydytoją specialistą. 

Kokie dokumentai reikalingi norint gauti medicininę pažymą darbui?

Norint gauti medicininę pažymą darbui, prieš sveikatos patikrinimą reikia pateikti:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • Įsidarbinančiam: privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, forma Nr. 047/a; 
  • Dirbančiam: asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą), forma Nr. 048/a; 
  • Jei reikia, kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo užpildytą formą Nr. 027/a.

Formas 048/a ir 047/a išduoda ir užpildo darbdavys. Jose turi būti nurodoma darbuotojo vardas, pavardė, profesija, darbo stažas, kenksmingi ir sveikatai pavojingi veiksniai, tikrinimosi periodiškumas. Asmens medicininė knygelė F 048/a turi būti su asmens nuotrauka ir patvirtinta darbovietės antspaudu.

Kiek laiko galioja medicininė pažyma darbui?

Priklausomai nuo darbo pobūdžio, medicininė pažyma darbui galioja 1 arba 2 metus. Tam tikrais atvejais gydytojas gali nurodyti pasitikrinti sveikatą dažniau. Pavyzdžiui, asmenys dirbantys su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais, įvairiomis cheminėmis medžiagomis, ar padidėjusio atmosferos slėgio sąlygomis, sveikatą tikrinasi kartą per metus, o visi kiti, dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, sveikatą tikrinasi kartą per 2 metus. 

Kiek kainuoja medicininė pažyma darbui?

Medicininės pažymos darbui kainos gali svyruoti, priklausomai nuo konkrečios klinikos. Mažesniuose miestuose sveikatos patikrinimas gali kainuoti mažiau. Medicininės pažymos darbui kaina gali siekti apie 8–25 eur.

Už jau dirbančio darbuotojo sveikatos reguliarų sveikatos patikrinimą moka darbdavys. Privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku, o už darbo laiką, kurio metu darbuotojas tikrinasi sveikatą, darbdavys moka vidutinį darbo užmokestį. 

Įsidarbinant už medicininę pažymą darbui gali tekti sumokėti darbuotojui. Nors įdarbinant darbuotoją darbdaviui nėra prievolės apmokėti būsimo darbuotojo sveikatos patikrą, dažnai darbdaviai apmoka už patikrinimą, norėdami pritraukti darbuotoją.